فیلم ایرانی قدیمی "‌ﻗﯿﺼﺮ"

ژانر: جنایی | درام | رمانتیک

🔹محصول : 1344

🔅انتشار : 1344

⏰مدت : 100 دقیقه

📽کارگردان: ﻣﺴﻌﻮﺩ ﮐﯿﻤﯿﺎﯾﯽ

👥ستارگان: ﺑﻬﺮﻭﺯ ﻭﺛﻮﻗﯽ، ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻠﮏ ﻣﻄﯿﻌﯽ ، ﺟﻤﺸﯿﺪ ﻣﺸﺎﯾﺨﯽ، ﭘﻮﺭﯼ ﺑﻨﺎﺋﯽ، ﺑﻬﻤﻦ ﻣﻔﯿﺪ، ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﻓﺘﺮی

🎞خلاصه فیلم:

ﻓﺎﻃﯽ ﺩﺧﺘﺮ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮﺩﮐﺸﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ . ﻓﺮﻣﺎﻥ، ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻓﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﻓﺎﻃﯽ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﺩ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽﺭﺳﺪ ﻗﯿﺼﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﻭ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﺩ …

💯لینک های دانلود 

کیفیت خوب